Začínají jarní prázdniny a současně trvají omezující opatření z důvodu covidu-19. Protože se nás bude jaro ptát, co jsme dělali doposud, tak vám předkládám následující řešení.

Upozorňuji, že stávající  sportování je omezeno současně na max. 2 osoby z různých domácností venku, nebo neomezený počet členů z jedné domácnosti.  Vnitřní sportování ( posilovna) zatím povoleno není. Z těchto důvodů byla učiněna tato opatření:

1. Trenink bude organizován tak, že každý nejméně den předem nahlásí trenink na tel. 723118525 a domluví si hodinu začátku treninku. Délka treninkové jednotky je 2 hod. Možnost trenovat je od 9:30 hod. do 18:00 hod. Bez nahlášení nebude trenink možný.

2. Obsahem treninkové jednotky bude běh + najíždění kilometrů na vodě. Pokud to počasí dovolí bude zařazeno i posilování vlastním tělem ve venkovním prostředí.

3. Před prvním treninkem v týdnu předloží každý potvrzení o negativním výsledku antigenního testu, které není starší tří dnů. Nestačí pouhé ústní ujištění o negativním výsledku.

4. Každý použije desinfekci rukou, která bude umístěna na okně klubovny.

5. Po treninku může na loděnici v sušárně zůstat pouze špricka a plovací vesta. Ostatní sportovní oblečení si každý odnese domů.

6. Z důvodu přísné evidence upozorňuji na povinnost zapisování do knihy hned při příchodu.

Shora uvedená pravidla budou upravována tak, jak se bude měnit situace s uvolňováním opatření vlády.

Šamánek Bohuslav