MŠMT České republiky na rok 2019 poskytlo dotace:

Můj klub    52.800,- Kč