Výbor klubu v souladu se stanovami svolává na sobotu 18.7.2020 v 16:00 hod. do klubovny loděnice  na Veslařské 175 Valnou hromadu s následujícím programem:

 

1.      Zahájení 

2.      Volba pracovního předsednictva a zapisovatele

3.      Volba mandátové a návrhové komise

4.      Výroční zpráva a zpráva předsedy

5.      Zpráva o hospodaření

6.      Zpráva kontrolní komise

7.      Diskuse

8.      Schválení členských příspěvků na rok 2020

9.      Usnesení

10.  Závěr

Po schůzi může pokračovat volná zábava.

Srdečně jsou zvaní všichni členové klubu, tedy i ti s hlasem poradním.

Upozornění: VH se bude konat po skončení závodu ve sjezdu, který proběhne před loděnicí a jehož konec je předpokládán kolem 15:00 hod.

 

Za výbor klubu zve Šamánek Bohuslav - předseda