Nastala zajímavá doba. Z ničeho nic nás navštívil nepříjemný vir. I když někteří odborníci kalamitu tohoto druhu předpovídali nejméně 30 let, zíráme překvapením. Někteří jsou překvapeni rychlostí šíření a jiní zase omezeními, kterými je obtěžuje vedení státu. I v našem klubu jsou „odborníci“, kteří by situaci řešili lépe. V každém případě je nutné nepřerušovat trénink, i když nejdůležitější závod sezóny MS ve sjezdu v USA je zrušen. Na co přece celou zimu poctivě trénovali, dřeli v Itálii na běžkách a taky poctivě pádlovali ve Španělsku.

Myslím si, že nikdo nemusí bez výhrad souhlasit s opatřeními, která vedení státu a následně Svaz kanoistů učinil, aby snížil riziko rozšíření nemoci do všech koutů republiky. Snad alespoň v tom bychom měli respektovat autority, které se snaží nás provést touto nepříjemnou situací. Protože nám není úplně jasno, co nás ještě čeká, zůstává loděnice až do odvolání uzavřena.

Snad rozumný člověk pochopí, o co jde. Snad nezvítězí sobecký a bezohledný přístup. Snad si alespoň uvědomí naši „vrcholoví“ sportovci, že není jenom jejich ego. Rodičům, kteří nemohou v této době poslat děti sportovat na loděnici se omlouvám. Doporučuji jejich  dětem doma posilovat vlastním tělem a podpořte je duchem. Těším se na to, až se opět dostaneme do normálu a uvidíme se na loděnici.

Sobectví stop!

Šamánek Bohuslav