Seznamujeme Vás s termíny, kdy je zajištěn výcvik v bazénu.

Vždy se jedná o neděli dopoledne od 9,00 do 11,00 hod. Termíny : 3.12.06 17.12.06 7.1.07 21.1.07 4.2.07 25.2.07 11.3.07  

Bazén je zajištěn v Blučině a trénink je zaměřen na plavání, hry, nácvik eskymáckých obratů, orientaci pod vodou a obratnost. Je určen pro začátečníky i pokročilé závodníky. Samozřejmě jsou zváni i příznivci klubu, kteří se přizpůsobí našemu programu. Bohatí členové se dopraví vlastními kočáry. Pro méně movité je zajištěna drožka zn. Renault Trafic, která bude přistavena na loděnici vždy hodinu před akcí.  

Dopravu je nutné domluvit předem na tel. 723 118 525