Se zármutkem Vám oznamujeme smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš člen Václav Krabica starší. Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 7. července 2022 ve věku 73 let. Smuteční rozloučení se koná v pondělí 18. července 2022 ve 14:00 hodin v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ulice. Jménem příbuzenstva syn Václav.